Ons werk

VIT helpt ondernemers in het mkb en hun medewerkers gezond en toekomstbestendig te zijn. Omdat geen enkele organisatie precies hetzelfde is, zijn onze oplossingen dat ook niet. De manier waarop VIT mkb’s kan ondersteunen bestaat uit vier fases:

Informeren en inspireren

Voor iedere organisatie hebben vitaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid een eigen betekenis. VIT heeft door ruime ervaring in het vakgebied een breed beeld van de betekenis, aanpak en resultaten in verschillende branches. Met deze ervaring op zak kunnen we iedere ondernemer informeren en inspireren met passende informatie en voorbeelden. Persoonlijk of in groepsverband.

Begeleiden & betekenis geven

Een aanpak op thema’s als vitaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid is voor elke organisatie verschillend. Hierbij wordt rekening gehouden met het type medewerkers, het type werk, de uitdagingen van de organisatie, plannen die al gemaakt zijn, etc. VIT helpt om een duidelijke richting en een bijbehorend plan van aanpak te bepalen.

In actie komen

Om te zorgen dat er daadwerkelijk resultaten worden behaald, dat verzuim daalt en de inzetbaarheid groeit, komen we samen in actie. Wat we precies doen, hangt af van wat er in het plan van aanpak staat. Denk bijvoorbeeld aan communicatie, gedragsverandering, trainingen, begeleiding, interventies, etc.

Zelf slim organiseren

Gedurende het hele proces werken we samen. We zorgen dat aan het einde van de opdracht ondernemers zelf hun organisatie toekomstbestendig kunnen houden. We ondersteunen de ondernemer, zodat vitaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid een vaste plek hebben en houden in de organisatie.

Zo deden we dat
bij andere mkb’s

Inzetbaarheid, vitaliteit en tevredenheid in het mkb: bekijk hieronder een aantal voorbeelden waar we trots op zijn!

Financieringsmogelijkheden

Investeren in vitaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid betaalt zichzelf altijd terug. Denk aan lagere verzuimkosten, hogere productiviteit, aantrekkelijk werkgeverschap en altijd de juiste kennis en vaardigheden aanwezig. Bovendien staat een organisatie die goed voor haar werknemers zorgt vaak ook goed in de kijkers bij klanten. Toch kan het soms lastig zijn om in het beg in voldoende budget vrij te krijgen. Gelukkig zijn er vaak verschillende subsidies beschikbaar.

Zo hebben brancheorganisaties en opleidingsfondsen vaak cofinancieringsmogelijkheden. Ben je als mkb’er aangesloten bij een netwerk, dan loont het om hier navraag over te doen. De consultants van VIT zijn hier vaak van op de hoogte.

Ook stelt de overheid regelmatig subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de ESF-subsidie. Dit kan landelijk geregeld zijn, maar ook regionaal of provinciaal. Neem contact met ons op om na te vragen welke mogelijkheden er actueel zijn.

Onze klanten