Hoogendoorn

De vraag van Hoogendoorn was concreet: help ons samen met onze medewerkers te bouwen aan duurzame inzetbaarheid en ons daarmee voor te bereiden op een veranderende toekomst en daarnaast goed werkgeverschap uit te stralen.

Vraag: bouwen aan een duurzame toekomst

Het familiebedrijf Hoogendoorn is sinds 1930 actief als sanitair installateur. De vierde generatie staat inmiddels aan het roer, met een team van circa 60 medewerkers. De wens van Hoogendoorn om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan is niet ontstaan vanuit urgente problematiek, maar de wens om preventief te handelen. De vraag van Hoogendoorn was concreet: help ons samen met onze medewerkers te bouwen aan duurzame inzetbaarheid en ons daarmee voor te bereiden op een veranderende toekomst en daarnaast goed werkgeverschap uit te stralen.

Aanpak: onderzoek, strategie, trainingen & workshops

Deze uitdaging ging VIT graag aan. We startten met een strategiesessie met het MT van Hoogendoorn. We gingen op zoek naar antwoorden op vragen als: hoe zien wij de toekomst? Welke uitdagingen en ontwikkelingen zien wij binnen en buiten onze organisatie? Welke ambities hebben wij en hoe kunnen wij en onze medewerkers deze bewerkstelligen? Welke thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn relevant? Het resultaat was een duidelijke visie en strategie op gebied van duurzame inzetbaarheid.

Om deze strategie te kunnen volgen is het belangrijk om te weten hoe het gaat met de medewerkers. Daarom hebben we een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Dit gaf inzicht in de tevredenheid over functie, team, leidinggevende en organisatie en in de aandachtspunten. Deze inzichten hebben we verrijkt door meningen van medewerkers op te halen tijdens een fysieke personeelsbijeenkomst. Hierbij konden we meer focus leggen op het thema duurzame inzetbaarheid.

Samen met een afgevaardigde groep medewerkers, de actiegroep, hebben we alle bovenstaande inzichten gebruikt om een programma te ontwikkelen over duurzame inzetbaarheid. We creëerden een programmanaam, beeldmerk en activiteiten.

Zowel leidinggevenden als medewerkers hebben we vervolgens geactiveerd rondom het thema. Leidinggevenden kregen de training ‘van verzuim naar inzetbaarheid’. Hierin leerden zij hoe binnen de organisatie de rollen en verantwoordelijkheden voor verzuim en inzetbaarheid verdeeld zijn, ze leerden signalen van verminderde inzetbaarheid te herkennen, het goede gesprek te voeren en medewerkers écht te motiveren. Medewerkers kregen de workshop ‘van werkdruk naar werkplezier’. Dit gaf hen inzicht in werkdruk, stress en werkplezier. Ze leerden zelf stresssignalen, stressbronnen en energiebronnen te herkennen en te beïnvloeden. Ze kregen daardoor beter inzicht in zichzelf en konden een passend stappenplan opstellen.

Resultaat: MT, leidinggevenden en medewerkers in actie

Omdat we van zowel MT, leidinggevenden als medewerkers input hebben gebruikt bij het formuleren van een heldere visie, strategie en thema’s, worden deze nu breed gedragen door de hele organisatie. De actiegroep organiseert in lijn met deze visie, strategie en thema’s activiteiten voor medewerkers. Leidinggevenden hebben de handvatten in huis om preventief én curatief te handelen op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Medewerkers zijn zich bewust van hun stress- en energiebronnen en hebben handvatten om hier zelf invloed op uit te oefenen.

En nu: borgen

We zijn trots op de resultaten die we samen met Hoogendoorn hebben bereikt. Deze goede resultaten willen we behouden, wat betekent dat we de actiegroep nog verder begeleiden. Hoe blijven zij actief? Hoe gaan ze straks verder zonder VIT?

Ook een vraag? Neem contact met ons op!