Techniekcoalitie Limburg

VIT werd gevraagd als programmamanager op te treden. Hoe zorg je dat alle bedrijven in verbinding komen met de sociale partners en hun adviseurs? Kunnen we het advies dat ze krijgen verrijken met praktische handvatten?

Vraag: bedrijven blijvend in beweging

In Limburg werken zes sociale partners samen om ervoor te zorgen dat techniekbedrijven in de provincie klaar zijn en blijven voor de toekomst: “bedrijven blijvend in beweging”. Al deze bedrijven hebben te maken met veel uitdagingen. Denk aan technologisering, robotisering, energietransitie, vergroening, vergrijzing, etc. Al deze veranderingen hebben niet alleen invloed op de bedrijven, maar ook op hun medewerkers en hun inzetbaarheid. Techniekcoalitie Limburg (TCL) organiseerde een programma waarin alle bedrijven met een adviseur aan de slag kunnen met een strategisch veranderplan ten aanzien van bovengenoemde thema’s. VIT werd gevraagd als programmamanager op te treden. Hoe zorg je dat alle bedrijven in verbinding komen met de sociale partners en hun adviseurs? Kunnen we het advies dat ze krijgen verrijken met praktische handvatten?

Aanpak

VIT heeft de taak om de coördinatie op zich te nemen. Deze verbindende rol vervullen we in vier stappen:

  • Speelveld in kaart brengen: samen met de samenwerkingspartners hebben we overzicht gecreëerd van de coalitie. Welke stakeholders en doelgroepen moeten we benaderen en activeren?
  • Doelstellingen bepalen: wat willen we als coalitie bereiken?
  • Proces schetsen: hoe bereiken we de bepaalde doelstellingen? Hoe gaan we te werk? TCL had hier zelf ideeën bij, VIT heeft dit geconcretiseerd en inzichtelijk gemaakt in een roadmap.
  • Behapbaar maken: hoe maken we van alle grootse plannen haalbare acties?

TCL beschikt zelf over goede adviseurs die de bedrijven helpen met raad en daad om in beweging te zijn en te blijven. VIT ontzorgt de adviseurs door ze te equiperen met bijvoorbeeld een toolbox. Dit is een overzicht van alle tools die beschikbaar zijn. Deze tools waren danwel bestaand, danwel verrijkt door VIT.

Resultaat: bestaande middelen goed benut

Wat de aanpak van VIT en TCL uniek maakt is dat er gebruik is gemaakt van al het goede dat al beschikbaar was, waar nodig verrijkt met nieuwe inzichten. Alleen datgene wat ontbrak is nieuw ontwikkeld. Het traject is op dit moment nog bezig en beoogt de volgende resultaten:

  • 165 bedrijven gaan binnen nu en 4 jaar aan de slag met de veranderplannen binnen hun organisatie
  • Meer dan 1400 medewerkers en 100 zij-instromers worden opgeleid en/of bijgeschoold
  • Meer dan 800 bedrijven en 10.000 werknemers worden bereikt met de campagne ‘een leven lang leren’.
  • Er worden minimaal één hbo- en twee mbo-onderwijsmodules voor werkenden ontwikkeld

 

Ook een vraag? Neem contact met ons op!

Blog:
19-09-2019
De Miljoenennota en de gevolgen voor onze toekomst
Veranderingen in het werkveld beïnvloeden onze manier van werken. Ze leiden ertoe dat ondernemers zich zorgen maken over de toekomst, terwijl zij die juist zelfverzekerd tegemoet zouden moeten zien. VIT speelt in op de continu veranderende toekomst voor jouw personeel en kan je helpen.