Van Voskuilen

De vraag waarbij Van Voskuilen de hulp van VIT ingeschakelde was: hoe kunnen we dicht bij onze kernwaarden blijven in een wereld die continu verandert en veel impact heeft op onze organisatie en medewerkers?

Vraag: voorbereiden op de toekomst volgens de kernwaarden

Van Voskuilen is van oudsher een klein familiebedrijf dat de laatste jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Vandaag de dag is Van Voskuilen een grote speler in kabel- en leidingenland. Deze groei vraagt wat van de organisatie en haar medewerkers. Ze willen nu en in de toekomst ‘innovatief, sterk en sociaal’ zijn – de kernwaarden die het bedrijf al jaren verder brengt. Toch kent Van Voskuilen ook een aantal uitdagingen welke gepaard gaan met deze groei: een toenemend verzuim, een veranderende cultuur, meer afstand tussen verschillende afdelingen en tussen leidinggevenden en medewerkers. De vraag van Van Voskuilen komt dan ook neer op: hoe kunnen we dicht bij onze kernwaarden blijven in een wereld die continu verandert en veel impact heeft op onze organisatie en medewerkers?

Aanpak: de basis van verzuim en inzetbaarheid op orde

Als vertrekpunt van de samenwerking tussen Van Voskuilen en VIT is een business case gemaakt. Aan de hand van cijfers, maar ook de inrichting van processen, geeft deze inzicht in het verzuim en de mogelijkheden die aanwezig zijn om zowel op verzuim als inzetbaarheid een groot verschil te gaan maken.

Op basis van de business case heeft VIT een plan van aanpak gemaakt. De basis moest op orde, wat inhoudt dat de organisatie ingericht moet worden naar het professionele en grote bedrijf dat Van Voskuilen heden ten dage is. In deze aanpak ligt een belangrijke focus op verzuim, waarbij rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en vervolgens ook op de juiste wijze worden vervuld. Hr en leidinggevenden werden in de eerste fase meegenomen in de organisatorische veranderingen, middels intensieve sessies, trainingen en ondersteuning.

Om inzicht te genereren in hoe het gaat met de vitaliteit, inzetbaarheid, tevredenheid en kijk op de toekomst van medewerkers, hebben we de V.I.T. scan ingezet. Het doel: een antwoord kunnen geven op hoe het nu gaat met medewerkers en in hoeverre zij voorbereid zijn op de (nabije) toekomst.

Bij de basis op orde hoort ook een sterk programma voor medewerkers waarin de pijlers van Van Voskuilen – Innovatief, Sterk en Sociaal – een belangrijke positie krijgen. Met het programma SamenWerken wordt de gehele organisatie meegenomen in het Van Voskuilen van de toekomst, wat dit vraagt van de medewerkers en wat Van Voskuilen biedt om samen een sterk, sociaal en innovatief bedrijf te zijn en blijven.

Resultaat: daling van verzuim en stijging van inzetbaarheid

Van Voskuilen is nu een half jaar onderweg en heeft al bovenstaande grote stappen gezet om op organisatorisch gebied rondom de thema’s verzuim en inzetbaarheid de basis op orde te krijgen. VIT ondersteunt Van Voskuilen waarbij het doel is om binnen een jaar een daling te zien binnen het verzuim en een stijging van de inzetbaarheid en tevredenheid van medewerkers.

Ook een vraag? Neem contact met ons op!

Blog:
22-07-2020
COVID-19 en werk & vitaliteit: de nieuwe uitdaging
De afgelopen maanden hebben behoorlijk veel losgemaakt. In één klap moesten we anders gaan werken: op gepaste afstand van elkaar, zoveel mogelijk vanuit huis, activiteiten die niet meer konden of anders gedaan moesten worden. Heftig, maar het biedt ook kansen.