Nieuwe Arbowet: wat komt er op je af?

[easy-social-share]

De arbeidsomstandighedenwet gaat veranderen per 1 juli 2017. Onder andere preventie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Belangrijke thema’s dus als je het hebt over duurzame inzetbaarheid.

Wat houdt de wijziging in de Arbowet in?

De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet staan in de samenvatting van het Ministerie van SZW. In het kort: 

  • De randvoorwaarden voor het handelen van een bedrijfsarts worden verbeterd. Hierbij wordt een overeenkomst tussen werkgever en arbodienst verplicht gesteld. De afspraken die hierin gemaakt worden moeten onder andere tot resultaat hebben dat bedrijfsartsen meer als onafhankelijk worden gezien.
  • De betrokkenheid van werkgevers en werknemers wordt versterkt.
  • Bedrijfsziekten worden beter gemeld aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
  • Verschillende maatregelen leiden tot meer aandacht voor preventie van beroepsziekten.
  • Er komt extra aandacht voor handhaving van de Arbowet.

Wat betekent de Arbowet voor de werkgever?

Het voldoen aan het verplichte contract met een arbodienstverlener betekent niet dat je daarmee achterover kunt gaan leunen. Sterker nog; de nieuwe Arbowet verwacht een proactieve houding van de werkgever. Deze wordt steeds meer geacht zelf de regie te hebben en (aantoonbaar) preventief te handelen. Zo behoeft preventie veel aandacht en heeft de bedrijfsarts nadrukkelijk een adviserende rol, moet toegang hebben tot iedere werkplek en moet een klachtenprocedure hebben. De werkgever en werknemer zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het advies. Naast de bedrijfsarts heeft de verplichte preventiemedewerker een belangrijke rol, de benoeming zal voortaan met instemming van een OR of PVT moeten gebeuren.

En wist u dat een medewerker toegang moet hebben tot een second opinion?

Een goede aanleiding dus om te kijken of u als werkgever goed bent voorbereid. VIT helpt u graag met een gedegen check van uw verzuimbeleid of ondersteunt u graag bij de voorbereidingen.

Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit steeds vaker in cao's
15-03-2017
Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit steeds vaker in cao’s
Omdat in de praktijk nog steeds te weinig gedaan wordt met deze thema's, wil de overheid dit meer en meer stimuleren. Ook zien we de thema’s vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, preventie, een leven lang leren en ouderenbeleid steeds vaker aan de onderhandeltafel terug bij het afsluiten van de nieuwe cao’s.