Een zee van vrijetijd: jouw pensioen

[easy-social-share]

Het pensioenakkoord, de AOW leeftijd en zware beroepen

Het heeft even geduurd, nu vele onderhandelingen en jaren verder: het pensioenakkoord. Een overzicht met zware beroepen is een lastig discussiepunt. Het overzicht wat onder zware beroepen valt komt er niet, een voordelige vertrekregeling wel. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt dat mensen met een fysiek zwaar beroep straks wat makkelijker eerder kunnen stoppen. Welke afspraken dat zijn kan je teruglezen in deze blog.

De visie van pensioenfondsen

Uit een studie van Instituut Gak blijkt dat alle groepen in de samenleving nu gelijk worden behandeld, ook al zijn ze niet gelijk. Mensen met een fysiek zwaar beroep beginnen gemiddeld eerder met werken en hebben een lagere levensverwachting. Pensioenfondsen zien elke dag dat de verhoging van de pensioenleeftijd leidt tot problemen voor met name mensen met fysiek zware beroepen.

Gezond naar de eindstreep

De eindstreep van het werkende leven is in een paar jaar tijd snel naar achteren verschoven. Zo’n 15 jaar geleden dachten velen nog dat je rond je 60ste met (pre)pensioen kon. Dit is niet voor alle beroepen even bevorderlijk. Metaal, bouw, ploegendiensten: het zijn zware beroepen waarin de pensioenleeftijd vaak niet wordt gehaald. Een stapje terug doen kan in sommige gevallen bijdragen aan de gezondheid, zeker bij fysiek zwaar werk.

Daling van de AOW-leeftijd?

Een bevriezing of een daling van de AOW-leeftijd zal de groeiende ongelijkheid onder ouderen beperken. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het geld dat in kas is en het geld dat het fonds aan pensioenen moet uitbetalen. Onder de huidige regels mag een dekkingsgraad niet langer dan vijf jaar onder de 104,3 procent liggen. Gebeurt dit wel, dan moeten fondsen mogelijk de pensioenen verlagen. De huidige dekkingsgraad van het ABP kan je hier terugzien.

Discussie pensioenakkoord (voorlopig) gesloten

Er zijn afspraken gemaakt tot 2025 dat toeslagen voor onregelmatig en zwaar werk belastingvrij kunnen worden gespaard indien je eerder wilt stoppen. Vanaf drie jaar voor de pensioenleeftijd kunnen ouderen een door de werkgevers betaald bedrag krijgen om de tijd tot de AOW-leeftijd te overbruggen. De werknemer kan daarnaast al voor een deel halen uit zijn vooruitgeschoven pensioen. Tot 1100 euro is dat boetevrij, daarboven moet nog wel een boete betaald worden. Dit is doorgaans voordelig voor mensen met fysieke beroepen. Daarnaast kunnen nu honderd weken verlof worden opgespaard, dat was voorheen vijftig weken. Ook komt er een fonds van 800 miljoen euro voor onder meer investeringen in duurzame inzetbaarheid en scholing. Of deze afspraken worden nagekomen lijkt nu een volgend punt van discussie te worden. Wil je het pensioenakkoord nog teruglezen? Dat kan hier.

Subsidie voor inzetbaarheid
21-03-2019
Subsidie voor inzetbaarheid
Het kunnen aantrekken van de juiste medewerkers is van groot belang. Maar nog belangrijker: het behouden van de mensen binnen de organisatie en zorgen voor een optimale inzetbaarheid gericht op de toekomst. Deze blog gaat hierover, gekoppeld aan B&S Industrieel Onderhoud.