De coronacrisis treft ons allemaal, en heeft helaas ook verstrekkende gevolgen voor veel mkb-ondernemers. De overheid wil ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis helpen. Er zijn daarom gelukkig aardig wat regelingen van kracht, waar je gebruik van kunt maken. Dit om samen zoveel mogelijk banen en inkomens te beschermen, en de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Lees hier wat je mogelijkheden zijn.

 

 

 

[easy-social-share]

Financiële maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens Coronacrisis

 1. Vraag NOW-regeling aan

Verwacht je omzetverlies vanaf 1 maart 2020? Vraag dan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aan. Deze Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld voor ondernemers met personeel, die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten gedurende 3 maanden. Naar verwachting gaan de loketten voor de NOW-regeling op 6 april open, de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Onder de nieuwe regeling hoeft niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies. Meer informatie vind je op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

2. Vraag Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 aan

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Denk aan ondernemers in de detailhandel, horeca, reisorganisaties, sport en recreatie. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij). Dit bedrag is vrij te besteden.
Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden, én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de benoemde SBI-codes. Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via de website van RVO.nl.

3. Vraag uitstel aan van belastingbetaling

Als getroffen ondernemer vraag je nu ook eenvoudiger uitstel van belasting aan. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht, is het bovendien aan te raden om een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Meer informatie hierover op de website van de Belastingdienst.

4. Bekijk de mogelijkheden bij je pensioenfonds


De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen, kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepelere betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

5. Bekijk de regelingen van je gemeente

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zodat ze hun bedrijf kunnen voortzetten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze regeling, dus kijk op jouw gemeentewebsite voor meer informatie.

Heb je hulp of advies nodig over subsidies en maatregelen? VIT helpt je hier graag bij.
Daarnaast kun je voor overige vragen kun je als ondernemer terecht bij het KVK Coronaloket. VIT helpt ondernemers ook in deze tijd graag (financieel) fit te blijven.

Blog:
15-11-2019
Fase 2: Visie en plan van aanpak
In de vorige blog introduceerden we het belang van gezonde organisaties en duurzame inzetbaarheid. Dit vooral aan de hand van bekende vraagstukken over personeelstekort, verzuim en marktontwikkeling. Als je dan eenmaal als bedrijf hebt besloten het pad naar duurzame inzetbaarheid te willen bewandelen volgt de vraag: “Waar beginnen we?”.