Het kabinet gaat investeren in de economie. Positief is dat het kabinet wil blijven inzetten op groei en vermindering van de financiële lasten. Met de Miljoenennota van 2020 werken we niet alleen aan de welvaart van dit moment, maar ook aan de duurzaamheid voor toekomstige generaties.

 

 

[easy-social-share]

Prinsjesdag 2019

Het kabinet wil iets doen aan de toenemende onzekerheid op de arbeidsmarkt, voornamelijk voor de middeninkomens. Het werkt aan een betere balans tussen vast en flexibel werk en wil de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen zonder personeel kleiner maken. Het kabinet houdt rekening met de langere termijn. Er zijn belangrijke stappen gezet voor een duurzamer Nederland en een pensioenstelsel voor de toekomst, kijk maar naar het Klimaat- en Pensioenakkoord.

 

Winstbelasting

Ook de verlaging van de vennootschapsbelasting (vpb) in de eerste schijf is een goede stap voor kleine ondernemers. Minder positief is de maatregel voor winstbelasting in de tweede schijf. De bedrijven die de winstbelasting in één keer vooruitbetalen en niet in termijnen voldoen, verliezen hun korting van 4 procent. Dat raakt veel mkb-ondernemers.

 

Verduurzaming in het mkb

Een terechte zorg is het werken in de toekomst. Maar liefst 63% procent van de werkgevers is 60 jaar of ouder. Die stijging komt, omdat er steeds meer oudere mensen in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) komen. Dit is een probleem, omdat de instroom veel hoger is dan de uitstroom. We worden steeds ouder, onze productiviteitsgroei neemt af en we krijgen te maken met nieuwe technologieën zoals robotisering en big data. Dit maakt thema’s als tevredenheid en duurzame inzetbaarheid heel belangrijk.

 

Zelfverzekerd en tevreden

Deze veranderingen beïnvloeden onze manier van werken. Ze leiden ertoe dat ondernemers zich zorgen maken over de toekomst, terwijl zij die juist zelfverzekerd tegemoet zouden moeten zien. VIT speelt in op de continu veranderende toekomst voor jouw personeel en kan je helpen. Wil jij concreet weten hoe je aandacht kan hebben voor Vitaliteit, Inzetbaarheid en Tevredenheid voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met Sandra Engelbertink.

Subsidie voor inzetbaarheid
21-03-2019
Subsidie voor inzetbaarheid
Het kunnen aantrekken van de juiste medewerkers is van groot belang. Maar nog belangrijker: het behouden van de mensen binnen de organisatie en zorgen voor een optimale inzetbaarheid gericht op de toekomst. Deze blog gaat hierover, gekoppeld aan B&S Industrieel Onderhoud.