Duurzame Inzetbaarheid & Vitaliteit steeds vaker in cao’s

[easy-social-share]

Dat voor bedrijven de medewerkers veelal het grootste kapitaal zijn wordt inmiddels wel gezien door de ondernemer. Bedrijven die actief aan de slag gaan met de Vitaliteit, Inzetbaarheid en Tevredenheid van hun medewerkers, plukken daar vaak al direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

Duurzame inzetbaarheid in cao’s

Omdat in de praktijk toch nog steeds te weinig gedaan wordt met deze thema’s, wil de overheid dit meer en meer stimuleren. Ook zien we de thema’s vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, preventie, een leven lang leren en ouderenbeleid steeds vaker aan de onderhandeltafel terug bij het afsluiten van de nieuwe cao’s. Een mooi voorbeeld hiervan is de cao Metaal & Techniek (zie ook deze infographic). Daarover wordt op dit moment druk onderhandeld en de thema’s ouderbeleid en duurzame inzetbaarheid zijn hot topics. Deze dienen straks actief en aantoonbaar aanwezig te zijn in de bedrijfsvoering.

Vragen van werkgevers

We zien wel dat werkgevers inmiddels de bereidheid hebben uitgesproken om te blijven investeren in duurzame inzetbaarheid. Echter wordt er ook nog druk gezocht naar de vorm en inhoud van dergelijke afspraken.
In de praktijk zien we dat er nog veel ondernemers worstelen met de thema’s. We zien dagelijks veel vragen op ons afkomen; Hoe kan je als werkgever je steentje bijdragen? Wat is dan de verantwoordelijkheid van de werknemers? Hoe kan je hier praktisch mee aan slag? Heeft dit wel zin in een kleine organisatie? Etc., etc…

Blik op de toekomst

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen steeds meer van organisaties. Dan hebben we het nog niet eens over de veranderende wet- en regelgeving, denk maar aan de nieuwe Arbowet, die ingaat op 1-7-2017.

In feite is het niet de vraag óf je als ondernemer aan de slag moet met duurzame inzetbaarheid, maar: op welke manier? VIT kan ondernemers adviseren en begeleiden bij het nemen van de juiste stappen t.a.v. vitaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid. Wacht niet af totdat je er niet meer omheen kan, maar zorg dat je goed voorbereid bent en daarmee zorgdraagt voor een toekomstbestendige onderneming!

Nieuwe Arbowet: wat komt er op je af?
22-07-2020
COVID-19 en werk & vitaliteit: de nieuwe uitdaging
De afgelopen maanden hebben behoorlijk veel losgemaakt. In één klap moesten we anders gaan werken: op gepaste afstand van elkaar, zoveel mogelijk vanuit huis, activiteiten die niet meer konden of anders gedaan moesten worden. Heftig, maar het biedt ook kansen.