Voel jij je ‘VIT’ in het MKB?

[easy-social-share]

Voel jij je ‘VIT’ in het MKB?

Stel: je bent ondernemer. Je ondervindt problemen op personeelsgebied, zoals ontgroening, vergrijzing, de oplopende pensioenleeftijd en steeds veranderende wet- en regelgeving. Het wordt steeds moeilijker om jong vaktalent te vinden en door vertrek van de ervaren vakmensen verdwijnt de zo waardevolle branchekennis en –ervaring.

Herkenbaar? Je bent niet de enige. Veel ondernemers uit o.a. de installatiebranche kampen met bovenstaande uitdagingen. Iedere ondernemer heeft uiteraard zijn eigen specifieke vragen, maar de centrale vraag blijft de duurzaamheid van zowel individuele vakkrachten als van het bedrijf te verbeteren.

Leergang Duurzame inzetbaarheid in het MKB

Sinds juni 2017 voert VIT voor Uneto VNI en OTIB een project uit waarin MKB-ondernemers binnen de installatiebranche worden ondersteund bij de stappen naar duurzame inzetbaarheid. VIT heeft met en voor deze samenwerkingspartners een specifieke leergang ontwikkeld.

Je kunt je voorstellen dat het animo voor dit project hoog was! Ondernemers zien steeds vaker in dat het verstandig is te investeren in de inzetbaarheid van huidige vakmensen.

Met het volgen van de leergang zetten de deelnemers in op lagere verzuimkosten, blijvend gemotiveerde medewerkers, een blijvende effectieve inzet van personeel en het behoud van kennis en ervaring in de organisatie. En het mooie is dat ze deze veranderingen zélf kunnen realiseren!

Leren en praktisch aan de slag

De leergang ‘Duurzame inzetbaarheid in het MKB’ is een individueel en praktisch begeleidingstraject waarin maatwerk wordt geleverd. De deelnemers zijn van start gegaan met een organisatie-scan die dient als nulmeting. Deze scan concrete input voor een plan van aanpak voor de eigen organisatie. De deelnemers concretiseren het plan van aanpak met een adviseur en gaan aan de slag met de voor hen belangrijkste thema’s. Deze zijn onderverdeeld in gezond & fit, motivatie & betrokkenheid, ontwikkeling en balans werk/privé.

Toevoegen aan wat er al is

Wat opvalt is dat de deelnemende bedrijven op geheel verschillende wijze hun aandacht verdelen over de vier thema’s. Uit de scan blijkt ook dat elke organisatie eigen aandachtsgebieden, vraagstukken en uitdagingen kent. Ook zien we een grote behoefte naar houvast en structuur in de vorm van een beleid en/of visie op hun eigen organisatie t.a.v. duurzame inzetbaarheid.

En het mooiste wat we merken is dat veel deelnemers al heel wat initiatieven en activiteiten hebben, waarmee duidelijk gewerkt wordt aan de inzetbaarheid van de medewerkers! Veelal zijn dit zaken die door de organisatieontwikkeling zo gegroeid zijn. Sommigen noemen het zelf “gezond boerenverstand”. Hoe dan ook: alles wat er al is, is mooi meegenomen en voor ons vaak een mooie houvast om op door te ontwikkelen.

Het hoeft niet “groots” te zijn

Veel ondernemers beseffen niet dat ze eigenlijk al hele goede initiatieven genomen hebben. Door deel te nemen aan de leergang groeit dit besef en wordt duidelijk hoe het thema duurzame inzetbaarheid in de toekomst nog beter aangepakt kan worden. En onthoud: Juist door soms maar kleine stappen te zetten, kunnen kleine succesjes behaald worden. Vele kleine successen…

Van elkaar leren

Een bijkomend voordeel van de leergang is dat deelnemers niet alleen van een adviseur, maar ook van elkáár kunnen leren! Dat willen we graag met jou delen. Daarom zullen we in de loop der tijd actuele praktijkvoorbeelden delen op deze website. Deze casussen gaan over de thema’s Vitaliteit, Inzetbaarheid en Tevredenheid.  Steeds zal een andere adviseur jullie meenemen in het praktijkverhaal van een ondernemer. Waar liepen ze tegen aan en welke acties zijn nu ingezet? Hou www.vitmkb.nl in de gaten!

Direct een boete bij ontbreken basiscontract
31-08-2017
Direct een boete bij ontbreken basiscontract
Een blog over de wijzigingen in de arbowet en het Arbobesluit die op 1 juli 2017 zijn ingegaan.