Subsidie voor vitaliteit

[easy-social-share]

Subsidie voor vitaliteit

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid in het mkb: hoe kan je dat optimaal benutten? Eerder deze week schreef ik dat er een nieuwe en laatste kans is voor het aanvragen van ESF-subsidie. De komende tijd geef ik praktische voorbeelden van goede investeringen in vitaliteit, inzetbaarheid en (medewerkers)tevredenheid. Ik trap de reeks af met dit stuk over vitaliteit.

Een hoog verzuim

Een kleine scholingsinstantie stelde mij de vraag: We hebben te maken met een hoog verzuim, hoe gaan we hiermee om?

Een korte analyse over het verzuim en de knelpunten rondom inzetbaarheid, heeft gezorgd voor een juist beeld rondom de urgentie van het thema duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om de verschillende uitdagingen aan te pakken. In de daadwerkelijke aanpak zijn we o.a. aan de slag gegaan met o.a. het knelpunt “het voeren van het juiste gesprek”.

Gespreksvoering over vitaliteit

Door samen in teams aan de slag te gaan met gespreksvoering rondom inzetbaarheid werd niet alleen bewustwording van eigen regie t.a.v. de eigen inzetbaarheid vergroot, maar werd ook het gesprek gevoerd op het juiste niveau en in een veilige omgeving. De medewerkers leerden samen signalen te herkennen maar ook om signalen te geven en er werd besproken wat uitdagingen en mogelijke oplossingen zijn in het werkveld.

Door deze aanpak zorgt deze school dat er nu meer vooraf wordt gecommuniceerd, dat ze elkaar vertellen wat zij nodig hebben om het werk goed uit te kunnen voeren en wordt er uitval (verzuim) achteraf steeds meer voorkomen. Een steeds meer gezonde, vitale organisatie!

V.I.T. scan: maak tevredenheid en inzetbaarheid inzichtelijk
23-01-2019
V.I.T. scan: maak tevredenheid en inzetbaarheid inzichtelijk
Een blog over het ontstaan van de V.I.T. scan. Een online scan die op een laagdrempelige en passende methode tevredenheid en (duurzame) inzetbaarheid inzichtelijk maakt en tevens de veranderbereidheid van de organisatie meeneemt.