V.I.T. scan: maak tevredenheid en inzetbaarheid inzichtelijk

[easy-social-share]

Wat een goede vraag!

“Oké, ik ben overstag… duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor alle organisaties, ook voor de MKB’er en dus voor onze organisatie. Maar hoe weet ik of we als organisatie daadwerkelijk het verschil maken in de inzetbaarheid van onze medewerkers? Ik zou zo graag willen weten hoe het nu met mijn medewerkers gaat, hoe tevreden ze zijn over ons bedrijf en wat we doen, én in hoeverre ze nadenken over die veranderende toekomst en hun aandeel daarin.”

Wat een mooie en treffende vraag! En een vraag die mijn collega’s en ik de laatste tijd binnen de MKB-wereld in toenemende mate te horen hebben gekregen. Daar moesten we wat mee.

De geboorte van de V.I.T. scan

En zie daar, het idee was ontstaan om een scan te ontwikkelen die recht deed aan deze veelvuldig gestelde vraag. Een online scan die op een laagdrempelige en passende methode tevredenheid en (duurzame) inzetbaarheid inzichtelijk maakt en tevens de veranderbereidheid van de organisatie meeneemt. De V.I.T. scan was geboren.

Vitaliteit, Inzetbaarheid en Tevredenheid

Mooi! Zo’n scan komt dus niet alleen tegemoet aan de wensen van een groot aantal klanten, maar past ook nog eens bij wie we zijn als VIT, waar we in geloven en wat we zo graag doen: organisaties verder brengen rondom de thema’s vitaliteit, inzetbaarheid en tevredenheid, en hedendaagse en toekomstige uitdagingen.

 

Drie stappen van de V.I.T. scan

De V.I.T. scan bestaat uit een drietal stappen.

  • Stap 1 – vragenlijst: elke medewerker vult in een online en gebruikersvriendelijke omgeving een vragenlijst in rondom de thema’s vitaliteit, inzetbaarheid, tevredenheid en verandervermogen.
  • Stap 2 – persoonlijke gesprekken: om de resultaten uit de vragenlijst kleur en context te geven, worden gesprekken met een dwarsdoorsnede van de organisatie gevoerd.
  • Stap 3 – strategisch advies: op basis van de vergaarde inzichten vanuit de vragenlijst en de persoonlijke gesprekken, wordt een strategisch advies gegeven. Dit advies geeft richting aan de te varen koers waarbij rekening wordt gehouden met de uitdagingen en het (verander)potentieel van organisatie en medewerkers.

Persoonlijke actieplan

De V.I.T. scan bestaat dus o.a. uit een online tool die het mogelijk maakt om elke individuele medewerker het gevoel te geven dat men zich in een gepersonaliseerde omgeving bevindt. Naast het invullen van de vragenlijst, kunnen medewerkers op basis van de uitkomsten die visueel en laagdrempelig weergegeven worden, een persoonlijk actieplan maken. Hier kunnen medewerkers eigen leerdoelen formuleren en passende ondersteuning zoeken die de werkgever aan medewerkers biedt. Zo zorgt de scan niet alleen voor waardevolle informatie en inzicht voor directie/management/leidinggevenden, maar is de V.I.T. scan tevens een activatietool voor medewerkers.

De beloftes van de V.I.T. scan

De V.I.T. scan kent een aantal beloftes. De V.I.T. scan:

  • Is een middel om te komen tot een compleet plaatje over de huidige situatie, de uitdagingen en het (verander)potentieel in de toekomst
  • Is verrijkt met inzichten vanuit de toekomst van werk (branchespecifiek)
  • Brengt de verandernoodzaak voor de organisatie en haar medewerkers zorgvuldig in kaart
  • Geeft een integrale terugkoppeling op organisatie-, team- en medewerkersniveau
  • Ziet er visueel aantrekkelijk uit en is laagdrempelig in het gebruik
  • Wordt uitgevoerd door enthousiaste en ervaren professionals
  • Bevordert het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers

 

Een antwoord op de vraag

“Een tijd geleden gaf je aan dat je graag op basis van actuele gegevens een goed beeld wilde vormen over hoe de organisatie ervoor staat, wat (toekomstige) uitdagingen zijn en hoe daarop te anticiperen. Nou, naar aanleiding van jouw vraag en die van andere MKB’ers zijn we een MTO+ (medewerkers tevredenheidsonderzoek +) tool gaan ontwikkelen die passend is bij jouw behoeftes. We noemen het de V.I.T. scan. Zullen we even kijken of het wat voor jullie is?”

Vragen en/of interesse?

Heb je naar aanleiding van deze informatie behoefte om met mij of met een van mijn collega’s te praten over de mogelijkheid van de V.I.T. scan voor jouw organisatie? Neem contact op met m.casteleijn@vitmkb.nl / 06-43 01 57 49 of stuur een mail naar info@vitmkb.nl.

Subsidie voor vitaliteit
14-03-2019
Subsidie voor vitaliteit
Subsidie voor duurzame inzetbaarheid in het mkb: hoe kan je dat optimaal benutten? Dit stuk gaat over vitaliteit.