Voorlopig toch geen compensatie transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte

[easy-social-share]

Het wetsvoorstel dat de compensatie voor een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte zou moeten regelen is controversieel verklaard. Dit houdt in dat werkgevers deze compensatie voorlopig nog niet krijgen per 1 januari 2019. De tweede kamer gaat pas weer met het wetsvoorstel aan de slag zodra er een kabinet is geformeerd. Ook veranderen per 1 januari 2018 de regels voor cao vervanging van de transitievergoeding niet.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf eerder in een Kamerbrief aan wat de gevolgen van de controversieel verklaring zou zijn.

Gevolgen

Voor ondernemers is deze controversieel verklaring een betreurenswaardig besluit. Het is onzeker of de compensatie nu nog gaat komen of niet. Ondernemers moeten dus óf nog langer wachten op de compensatie, óf krijgen deze helemaal niet. Mede omdat het wetsvoorstel de kern van het probleem (hoge kosten bij langdurige ziekte) niet zou aanpakken wordt deze sterk bekritiseerd.

Wat betekent dit nu voor de ondernemer?

Wanneer een medewerker voor langere tijd in dienst is en na twee jaar ziekte helaas uit dienst gaat kan dit voor nu, naast de kosten van het verzuim en de verzuimbegeleiding, erg hoge kosten met zich mee brengen. Met deze tool kun je een berekening maken van de mogelijke kosten.

Wat kan je als ondernemer doen?

Wanneer het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding wél wordt goedgekeurd, treedt deze per 1 januari 2019 in werking. Omdat deze maatregel met terugwerkende kracht wordt ingevoerd is het voor ondernemers verstandig om de administratie van werknemers die nu al ziek uit dienst gaan goed te bewaren.

Er schuilt nog een ander risico; de hogere transitievergoeding die door eventuele slapende dienstverbanden ontstaat, worden wellicht maar gedeeltelijk vergoed.

 

In de basis blijft het dus van belang om ervoor te zorgen dat je als ondernemer in ieder geval een zuiver verzuim hebt. Dit is het minste wat je nu kunt doen. Het zogenoemde grijs verzuim en sluimerende dossiers kunnen je ineens toch op hoge kosten jagen!

Introductiefilm VIT
04-04-2017
Introductiefilm VIT
In deze video vertellen Sandra en Maarten Jan waarom ze VIT hebben opgericht.