Project Duurzame inzetbaarheid binnen het MKB van UNETO-VNI en OTIB

[easy-social-share]

Nederland in verandering

Nederland verandert in rap tempo. Snel veranderende technologieën, nieuwe klantvragen, groeiende internationale concurrentie en vergrijzing en vergroening op de arbeidsmarkt… Het zijn allemaal ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen voor de manier waarop we wonen, werken en zakendoen. De installatiebranche heeft een sterke invloed op het slagen van de veranderingen die Nederland ondergaat.

Wendbare organisatie

Maar hoe slagen de ondernemers in de installatiebranche zelf bij de uitdagingen die komen kijken bij deze transitie? Deze uitdagingen vragen namelijk om organisaties die wendbaar zijn, medewerkers die voldoende “uitgerust” zijn om alles wat op hen af komt aan te kunnen en tevens een gezonde blik te hebben gericht op de toekomst. Stilstaan is achteruitgang, zeker in de installatiebranche. Ondernemers zijn zich hier vaak al wel bewust. Het thema duurzame inzetbaarheid leeft. Maar daadwerkelijk in actie komen blijkt in de praktijk lastig. Waar moet je beginnen en hoe doe je dit slim qua kosten, tijd en opbrengsten?

Duurzame inzetbaarheid

In het project “duurzame inzetbaarheid in het MKB” van UNETO-VNI en OTIB zijn we gezamenlijk de antwoorden gaan zoeken op deze vraagstukken. We hebben diverse vragen de revue zien passeren. Zoals: Hoe ga ik in gesprek met mijn werknemers over lastige en/of abstracte thema’s? Hoe activeer ik mijn medewerkers op hun eigen verantwoordelijkheid? Hoe toon ik het rendement van onze initiatieven aan? Welke aanpak moet ik kiezen en hoe kan ik aandacht hebben zonder de aandacht voor mijn dagelijkse werkzaamheden te verliezen?

Leergang UNETO-VNI & OTIB

Allemaal even relevante vragen. Daarom hebben UNETO-VNI en OTIB hun leden een praktische ‘leergang’ geboden waarin theorie, praktijk en vooral maatwerk en antwoorden zijn aangereikt.

 

In de leergang zijn de leden en ondersteunende adviseurs samen in actie gekomen met als doel het concretiseren van duurzame inzetbaarheid en middels maatwerk praktisch aan de slag te gaan. Alle ondernemers zijn meegenomen in wat ‘slim organiseren’ inhoudt, waarbij een integrale aanpak centraal stond.

In de aanpak zijn alle deelnemers individueel meegenomen in de fases bewustwording, confrontatie, doen, monitoren en zelf doen. Deze individuele begeleiding is gecombineerd met collectief leren door middel van workshops, trainingen en het uitwisselen van kennis en ervaringen. Deze collectieve leermomenten voor de ondernemers hebben ook leermomenten opgeleverd voor UNETO-VNI en OTIB. Zo hadden ondernemers in het verleden geen focus op het ontwikkelen van een strategie en beleid. Toch werd nu veelvuldig de vraag gesteld om te ondersteunen in het ontwikkelen van een visie en deze door te vertalen in een strategische en tevens praktische aanpak.

Succesverhalen

Wat erg succesvol is geweest in de leergang is het concretiseren van het abstracte begrip duurzame inzetbaarheid voor elke MKB’er. Zo hebben we gekeken welke uitdagingen en thema’s spelen binnen het bedrijf. Deze inzichten zijn vertaald in een laagdrempelig en passend jasje met aandacht voor een pakkende boodschap voor medewerkers. Dit alles met als doel de organisatie te activeren. Leuk om te delen is dat in veel van de trajecten werd het begrip duurzame inzetbaarheid niet eens gebruikt is!

Dit project heeft UNETO-VNI en OTIB voldoende inspiratie gegeven om de wens van de ondernemers – blijf ons ondersteunen rondom dit thema- verder in te vullen. Terugkijkend blijkt dat de veranderbereidheid van de ondernemers erg groot is en dat de vraag met name ligt bij het ‘hoe’, en wat minder bij het ‘waarom’.

Voorbeelden

VIT heeft in samenwerking met UNETO-VNI en OTIB de uitvoering van het project voor haar rekening genomen. Samen met een groep adviseurs zijn er 60 diverse bedrijven begeleidt in de stappen naar inzetbaarheid. We delen graag een tweetal praktijkvoorbeelden uit het project ter inspiratie:

INCO (circa 35 medewerkers):

De HR Manager van INCO had een uitdaging in het creëren van draagvlak rondom het onderwerp duurzame inzetbaarheid bij haar directie. Door middel van het ontwikkelen van een visiedocument, wilde de HR Manager de zogeheten gevoelige snaar raken van de directie. Want waarom zou je eigenlijk als bedrijf investeren in duurzame inzetbaarheid? En wat betekent dat abstracte begrip nou voor ons als MKB’er? Middels het overzichtelijk maken van de uitdagingen van INCO en het concretiseren en laagdrempelig maken van het begrip, heeft INCO een document waarmee de basis is gelegd voor het duurzame inzetbaarheidsbeleid (genaamd FIT met INCO). Door middel van een duidelijk HR 3-jarenplan, wordt dit laatste nog eens bestendigd.

Bekijk hier het visiedocument voor INCO.

SBA Beveiliging (8 medewerkers):

Voor een kleine MKB’er als SBA Beveiliging was het lastig om het thema duurzame inzetbaarheid concreet te maken. Want ze zijn nog relatief klein, dus echt grote uitdagingen kennen ze nog niet. Toch zagen ze dat het voor de monteurs noodzakelijk is om tijdig het gesprek aan te gaan omtrent hun toekomst (binnen SBA Beveiliging). Daarom is het onderwerp laagdrempelig gemaakt door een pakkende en treffende titel (ZEKER van je loopbaan) te ontwikkelen en tevens een herkenbare invulling te geven. Samen met de loopbaan gesprekskaart kan nu gemakkelijk het gesprek aan gegaan worden met een doelgroep die gewend is vrij zelfstandig te opereren. De monteurs waarderen de oprechte aandacht enorm en tonen proactief gedrag om samen naar hun inzetbaarheid te kijken.

Bekijk hier het visiedocument voor SBA Beveiliging.

Bekijk hier het stappenplan voor SBA Beveiliging.

 

Sandra Engelbertink, VIT
Uitvoerder/projectleider voor UNETO-VNI & OTIB
Project “Duurzame inzetbaarheid in het MKB”

VIT 1 jaar en It VITs!
18-06-2018
VIT 1 jaar en It VITs!
Wat onze werkwijze typeert is dat het praktisch is en dat ondernemers er écht wat mee kunnen. Wat precies lees je in deze blog!