Mkb’ers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden. Vanaf maart 2020 kun je subsidie aanvragen gericht op deze ontwikkeling. De SLIM-regeling stelt hier maar liefst € 48 miljoen voor beschikbaar.

[easy-social-share]

Subsidie voor ontwikkeling in jouw mkb? Onderneem dan nu actie!

Download de flyer met details over de  SLIM-regeling hier!

 

Wat is de SLIM-regeling precies

De SLIM-regeling staat voor de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in het mkb. Mkb’ers hebben vaak niet veel budget en tijd beschikbaar om te werken aan hun kennis en vaardigheden aangezien het kostbaar is. De subsidie heeft als doel hieraan bij te dragen.

 

Wat zijn concrete voorbeelden?

Voorbeelden van initiatieven die werknemers in de onderneming stimuleert om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen zijn:

  • Het oprichten van een bedrijfsschool
  • Het ontwikkelen en realiseren van een systeem van ontwikkelgesprekken
  • Een bijdrage voor het bieden van een praktijkgerichte mbo-opleiding
  • Het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten.

 

Hoeveel subsidie kan je ontvangen?

De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999. Er wordt bij de aanvraag een onderscheid gemaakt tussen:

  • Kleine organisaties (minder dan 50 werknemers, maximaal € 10 miljoen jaaromzet) à een kleine organisatie krijgt 80% van de subsidiabele kosten vergoed
  • Middelgrote organisaties (minder dan 250 werknemers, maximaal € 50 miljoen jaaromzet) à middelgrote organisaties krijgt 60% van de subsidiabele kosten vergoed.

 

Hoe kan ik het aanvragen?

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen:

  • Individuele mkb-ondernemingen
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb
  • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

 

De SLIM-regeling kent meerdere aanvraagtijden. Het eerste aanvraagtijdvak start al op 2 maart en loopt door tot 31 maart. De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september en loopt door tot 30 september 2020. Je kunt je vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak al aanmelden als aanvrager, dus rond midden februari voor de eerste aanvraagtijd en rond midden augustus voor de tweede aanvraagtijd. Je kunt je aanmelden via het e-portaal van Uitvoering van Beleid.

 

Er geldt een subsidieplafond: indien er sprake is van overvraging wordt de volgorde van afhandeling van de aanvragen bepaald door middel van loting. Nadat je aanvraag volledig is bevonden zal deze, afhankelijk van de plek in de rij (op basis van eventuele loting), inhoudelijk worden getoetst. Nadat je aanvraag is ingediend ontvang je binnen achttien weken bericht of de subsidie is toegekend of wordt afgewezen. Het kost wel wat tijd, dus begin er op tijd mee!

Let op:

De SLIM-regeling kost wat tijd om je voor te bereiden, aangezien er bepaalde voorwaarden gelden. Als werkgever moet je de subsidie vóór de start van het ontwikkelingsinitiatief aanvragen. De eventuele subsidie ontvang je pas na afronding van de activiteit. De beoordeling vindt plaats op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget eventueel in combinatie met loting. Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.
Als een initiatief meer dan 12 maanden duurt moet uiterlijk acht weken na afloop van de eerste twaalf maanden, een tussentijds voortgangsverslag worden ingediend.

Meer informatie of advies nodig?

Bekijk dan de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sandra of Timo van VIT helpen je ook graag. Zoek je ondersteuning bij de aanvraag en het indienen van het eindverslag, bij het ontwikkelen en opzetten van een praktisch uitvoerbaar project of bij programmamanagement? Neem dan contact met ons op.

Sandra Engelbertink                 Timo Velzeboer
06 21 34 41 78                             06-39007632

s.engelbertink@vitmkb.nl          t.velzeboer@vitmkb.nl

Subsidie voor vitaliteit
14-03-2019
Subsidie voor vitaliteit
Subsidie voor duurzame inzetbaarheid in het mkb: hoe kan je dat optimaal benutten? Dit stuk gaat over vitaliteit.